Egzaminator przerywa egzamin w momencie, kiedy występuje zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu.

Niżej znajdziesz listę błędów, które od razu przerywają i kończą egzamin praktyczny:

 • Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego z winy kandydata na kierowcę.
 • Niezastosowanie się do znaków: STOP, zakaz wjazdu, zakaz skręcania w lewo lub w prawo, nakaz jazdy w określonym kierunku, linii podwójnej ciągłej, zakaz ruchu. UWAGA! Krawężnik działa tak samo jak linia podwójna ciągła.
 • Niezastosowanie się do znaków świetlnych, sygnałów i poleceń wydawanych przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem drogowym. W tym nieprawidłowo wykonany wjazd warunkowy na „zielonej strzałce” przy sygnalizatorze.
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o wartość większą lub równą 20 km/h.
 • Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania w miejscach określonych odpowiednim znakiem, przy wzniesieniach, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i na przejazdach tramwajowych.
 • Niezastosowanie się do zakazu zawracania.
 • Utrata kontroli nad pojazdem.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym odpowiednimi znakami, na skrzyżowaniu równorzędnym, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu oraz podczas cofania.
 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na oznakowanym przejściu.
 • Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

  Za zachowanie zagrażające bezpieczeństwu będzie również uznane dotknięcie pachołka lub przejechanie całym kołem za linię podczas wykonywania zadania „jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”. Jest to nic innego jak „łuk”, który wykonywany jest na placu manewrowym.