1. Zapisanie się na kurs.
  To pierwszy krok do przygody z jazdą samochodem. W naszej szkole można to zrobić telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub osobiście na pierwszych wykładach, które są jednocześnie spotkaniem organizacyjnym (data spotkania na stronie głównej oraz naszym FB).

 2. Badania lekarskie.
  To kolejny krok na drodze do uzyskania prawa jazdy– organizujemy je w tym samym budynku w którym prowadzimy zajęcia teoretyczne i aby nie tracić czasu, do badań lekarskich możesz przystąpić w dniu wykładów.

 3. Wykłady z zakresu teorii.
  W ciągu tych zajęć zapoznasz się z najważniejszymi informacjami, zasadami ruchu drogowego oraz dowiesz się jak zachowywać się w miejscach najchętniej uczęszczanych przez egzaminatorów w czasie egzaminu praktycznego. 

 4. Zdjęcie do prawa jazdy.
  Jeżeli zostały Ci zdjęcia potrzebne do dowodu osobistego to będą jak najbardziej w porządku. Jeżeli nie, trzeba wybrać się do fotografa. Najbliższy znajduje się przy tej samej ulicy co nasza sala wykładowa, 30m od budynku w którym odbywają się zajęcia teoretyczne. 

 5. Złożenie wniosku o Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
  W celu wydania tego dokumentu należy udać się do Wydziału Komunikacji (500m od naszej sali wykładowej, kliknij tutaj, aby wyświetlić adres w Rzeszowie).
  Jeśli wniosek zostanie złożony w miejscu zameldowania, numer PKK zostanie wydany od ręki, jeśli w innym urzędzie procedura może potrwać kilka dni. 

  Rzeczy, które musisz przedłożyć:

  -dokument tożsamości (do wglądu dowód osobisty lub paszport)
  -wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny też w Urzędzie, pobierz)
  -zgoda prawnego opiekuna (niezbędna w przypadku osób niepełnoletnich, pobierz)
  -badanie lekarskie
  -zdjęcie do prawa jazdy

  * Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

  * Złożyć wniosek można elektronicznie klikając tutaj

 6. Dostarczenie numeru PKK do OSK.
  OSK to nic innego jak skrót od Ośrodka Szkolenia Kierowców, czyli nasza szkoła- DRIVER.
  Numer PKK jest indywidualny dla każdego kursanta i znajduje się na dokumencie otrzymanym z Wydziału Komunikacji. Należy go nam wysłać w formie sms, mms, e-mail lub dostarczyć osobiście na wykładach. Wówczas, po zakończeniu zajęć teoretycznych wykładowca umawia pierwsze spotkanie z instruktorem w dogodnym dla Ciebie terminie i zaczyna się kurs praktyczny! 

 7. Egzamin Wewnętrzny w OSK z zakresu teorii.
  Koniec zajęć praktycznych to czas egzaminów wewnętrznych. Pierwszy z nich jest z teorii. Organizujemy go indywidualnie w naszym biurze znajdującym się na terenie naszego placu manewrowego.

 8. Egzamin Wewnętrzny w OSK z zakresu praktyki.
  Przychodzi czas na weryfikację, czy wiedza i umiejętności zostały przyswojone w odpowiedni sposób. Przeprowadzamy egzamin wewnętrzny z zakresu praktyki według standardów WORD dający jasną informację czy jesteśmy już gotowi do Egzaminu Państwowego, czy są jeszcze elementy wymagające powtórzenia.

 9. Egzamin Państwowy w WORD z zakresu teorii.
  Po uzyskaniu pozytywnych wyników właściciel OSK aktualizuje w bazie danych Twój profil i możesz zapisać się w WORD na analogiczny Egzamin Państwowy. Można to zrobić internetowo na stronie info-car.pl lub udać się do WORD Rzeszów w celu ustalenia terminu. Jeżeli biurokracja nie jest Twoją mocną stroną instruktor może pojechać tam z Tobą i pomóc Ci przy rezerwacji. 

 10. Egzamin Państwowy w WORD z zakresu praktyki.
  Po zdanym egzaminie teoretycznym czas umówić się na praktykę. Możesz to zrobić osobiście lub za pośrednictwem strony info-car.pl.

 11. Opłata administracyjna za dokument.
  Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym udaj się do odpowiedniego urzędu (dla osób zameldowanych w Rzeszowie będzie to Wydział Komunikacji) i w kasie ureguluj kwotę w wysokości 100,50 zł za realizację dokumentu prawa jazdy.

 12. Odbiór prawa jazdy.
  Dokument prawa jazdy powinien być gotowy do odbioru najpóźniej po 9 dniach roboczych, od dnia w którym urząd dostał potwierdzenie dokonania opłaty. Zdarzają się też sytuacje, w których procedura może się przedłużyć. 

  Przy osobistym odbiorze dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami musimy mieć ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość– może to być dowód osobisty lub paszport. 

  Jeżeli natomiast we wniosku zaznaczyliśmy odbiór korespondencyjny za pośrednictwem poczty, dokument prawa jazdy zostanie dostarczony na adres, który został wpisany we wniosku. 

  Więcej informacji